Musikatti
 
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Opettajan vihko

Netissä selailtava versio Pianokoulu Musikatin opettajan vihkosta.

Opettajalle

Tämä vihkonen on eräänlainen Musikatin pedagoginen käsikirjoitus, jonka sivuilla esitellään Musikatin kappaleet, niissä esiintyvä musiikillinen oppiaines sekä kappaleisiin liittyvien pelien sisällöt. Näin opettajan on helppo nähdä mitä uusia asioita lapsen tulisi oppia kunkin kappaleen yhteydessä.

CD-romilla kukin peli toistuu usean kappaleen kohdalla, mutta pelin sisältö (nuotit, rytmit jne.) on aina sovitettu kappaleen mukaan. Tarkemmat kuvaukset peleistä löytyvät CD-romin ohjevihkosta. Peleistä saadut pisteet voi tulostaa paperille. Näin oppilas voi näyttää opettajalle, että läksytehtävät on suoritettu menestyksellä. Pisteiden laskemisen tarkoitus ei kuitenkaan ole osaamisen tarkka mittaaminen, vaan kannustaminen sinnikkääseen kertaamiseen ja itsensä ylittämiseen.

Kaikki nuoteissa ilmenevät uudet asiat on selitetty CD-romilla. Koska Musikatti ei tukeudu mihinkään erityiseen pedagogiseen metodiin, asiat esitetään tavallisilla musiikkitermeillä. Poikkeuksena tästä ovat neljäsosa-, kahdeksasosa-, puoli- ja kuudestoistaosanuotit, joiden kohdalla mainitaan myös nimitykset taa-, titi-, taa-aa- ja tiritiri-nuotti. Ihanteellisinta olisi, jos opettaja voisi perehtyä nuottivihkon lisäksi myös CD-romin sisältöön. Jos se ei kuitenkaan ole mahdollista, uskomme tämän vihkosen antavan opettajalle riittävästi tietoa Musikatin oppisisällöstä sen joustavaan käyttämiseen pianotuntien oppimateriaalina.

Junio Kimanen ja Antti Kaihola

1 Leikkivä koira

 • viivasto
 • g-avain
 • tahti, tahtiviiva ja loppuviiva
 • puolinuotti (taa-aa-nuotti)
 • neljäsosanuotti (taa-nuotti)
 • 2/4-tahtilaji
 • keski-C ja d1-nuotti g-avaimella

Ensimmäisessä kappaleessa uusia asioita on paljon. Kaikkea ei tarvitse opetella heti. Esim. tahtilajin käsite ja nuottinimet C ja D harjoitetaan pelien avulla seuraavien kahden kappaleen aikana. Tarkoitus on että ainakin ensimmäiset 9 kappaletta soitetaan portatossa.

CD-rom:

 • Siltapelissä harjoitellaan koskettimiston hahmottamista täydentämällä kosketinsiltaa puuttuvilla c-, cis- ja d-koskettimilla
 • Rytmisoittopelissä harjoitellaan naputtamaan tarkkaa neljäsosarytmiä pallon tahdissa

2 Aamiainen ruohikolla

CD-rom:

 • Kuuntelupelissä opetellaan erottamaan:
  yksi ääni / kaksi ääntä
  kaksi samaa / kaksi eri ääntä
 • Tahtilajipelissä lastataan 2/4-tahtilaivoja neljäsosa- ja puolinuoteilla

3 Kahden keikka

 • kokonuotti
 • 4/4-tahtilaji

CD-rom:

 • Muistipelissä harjoitellaan löytämään pareja c1- ja d1-nuoteille, kirjaimille ja koskettimille

4 Vierekkäin

 • f-avain
 • h-nuotti f-avaimella
 • keski-C f-avaimella

Kaksiosainen kappale. Osien välillä on tarkoitus pitää lyhyehkö tauko.

CD-rom:

 • Muistipeli f-avaimen h- ja c1-nuoteille
 • Siltapeli jo opituilla koskettimilla.

Sillan rakentamiseksi täytyy tietää, että C:n ja D:n välissä on musta kosketin ja että H:n ja C:n välistä se puuttuu.

5 Barbien päiväkävely

 • sorminumero 3
 • e1-nuotti g-avaimella

Tässä ensimmäisen sorminumeron kohdalla on hyvä selittää sormien numeroinnin periaate.

CD-rom:

 • Muistipelissä ovat mukana sekä uusi e1-nuotti että jo opitut keski-c ja d1.
  Pelissä käytetään g-avainta.
 • Tahtilajipeli 4/4-tahtilajilla ja tähän mennessä opituilla nuottiarvoilla (neljäsosa, puolinuotti ja kokonuotti)

6 Ken tuolla vollottaa

 • a-nuotti f-avaimella

Tämä on vasemman käden kappale, joka on tarkoitettu soitettavaksi Barbien päiväkävelyn parina. Siinä missä Barbien kävely on reipasta, voi Kenin vollotus olla surullisempaa.

CD-rom:

 • Muistipelin korteissa on tähän asti opittuja eli a-, h- ja c1-nuotteja f-avaimella
 • Kuuntelupelissä harjoitellaan erottamaan sävelpareja, jotka joko nousevat, laskevat tai pysyvät paikoillaan.

7 Sisko

CD-rom:

 • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan neljäsosa-neljäsosa-puolinuotti �rytmiä
 • Siltapeli jo opituilla koskettimilla. Tässä vaiheessa täytyy tietää, että sekä D:n ja E:n että A:n ja H:n välissä on mustat koskettimet.

8 ... ja veli

 • g-nuotti f-avaimella

Sisko-kappaleen pari vasemmalle kädelle. Kappaleiden välille voi keksiä sopivia luonne-eroja. CD-rom:

 • Muistipeli f-avaimella (nuotit g, a, h ja c1)

9 Vaarin pitkät jutut

 • kaksi nuottiviivastoa
 • CD-rom:

  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan puolinuotin soittamista.

  10 Iloinen muovisotilaspoika

  • staccato

  CD-rom:

  • Kuuntelupelissä harjoitellaan erottamaan toisistaan kolmen sävelen yhdistelmiä, joilla on erilainen melodinen hahmo. Tehtävänä voi olla esimerkiksi erottaa vaihtoehdot:
   1) kaksi nousevaa intervallia (ylös, ylös) ja
   2) ensin nouseva, sitten laskeva (ylös, alas)

  11 Iltapilvet

  • legato

  Legaton soittaminen aloitetaan lyhyillä kaarilla, jotka jaksottuvat käsien vaihdon mukaan. Kappaleen voi toki soittaa myös portatossa ja opetella legaton myöhemmin.

  CD-rom:

  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan tahteja, jotka koostuvat yksinomaan joko neljäsosista tai puolinuotista.

  12 Orvokki

  Toinen legato-kappale hieman pidemmillä kaarilla.

  CD-rom:

  • Kuuntelupelissä harjoitellaan kuulemaan staccaton ja legaton ero.

  13 Kuminauha

  • f1-nuotti g-avaimella
  • diminuendo-merkki
  • crescendo-merkki

  Tämä on ensimmäinen kappale, jossa kädet soittavat yhtäaikaa. Peilikuvana etenevä tekstuuri helpottaa käsien yhteissoittoa. Kappaleessa on myös ensimmäiset dynamiikkaa koskevat kirjoitetut ohjeet. Kun kuminauha venyy, musiikki voimistuu.

  CD-rom:

  • Muistipeli g-avaimella
  • Siltapeli. Tämän kappaleen kohdalla pitää osata rakentaa jo koko koskettimisto.

  14 Apea poni

  • d1-nuotti f-avaimella

  Tämä kappale on hyvä artikulaatioharjoitus.

  CD-rom:

  • Muistipeli f-avaimella
  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan toistuvia neljäsosia sekä rytmiä, jossa on neljäsosa, neljäsosa ja puolinuotti.

  15 Niityllä

  • neljäsosatauko, tauko ylipäätään

  Tässä kappaleessa harjoitellaan lyhyiden legato-kaarien soittoa. Kaarien loput soitetaan lyhyesti ja kevyesti. Tällöin myös tauot korostuvat.

  CD-rom:

  • Siltapelissä kaikki koskettimet puuttuvat. Sillan rakentaminen aloitetaan F-koskettimesta.
  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan neljäsosanuotteja, joista tahdin viimeinen nuotti on joskus korvattu tauolla.
  • Tahtilajipelissä lastataan 4/4-tahtilaivoja jo opituilla nuottiarvoilla

  16 Päivän touhuja

  • tenutoviiva (painokkaasti, kiireettömästi)
  • g1-nuotti g-avaimella
  • pisteellinen puolinuotti

  Tämä kappale voidaan soittaa myös mustilla koskettimilla alkaen ges-sävelestä. Koska tässä kappaleessa opitaan g1-sävel, voidaan nyt selittää, mistä g-avain on saanut nimensä.

  CD-rom:

  • Muistipeli g-avaimella
  • Tahtilajipelissä lastataan 4/4-tahtilaivoja jo opituilla nuottiarvoilla kokonuottia lukuun ottamatta

  17 Ruutuhyppelyä

  Kolmannen ja seitsemännen tahdin D-sävelet voi soittaa vaihtoehtoisesti vasemmalla kädellä.

  CD-rom:

  • Kuuntelupelissä verrataan lyhyitä otteita tähän asti soitetuista kappaleista. Pelaajan on pystyttävä erottamaan toisistaan muutaman sävelen mittaisia melodisia hahmoja. Lisäksi verrataan toisiinsa samoja otteita soitettuina diminuendossa, crescendossa tai tasaisessa dynamiikassa.
  • Siltapelissä sillan rakentaminen aloitetaan H-koskettimesta.

  18 Surullisen siilin valssi

  • p, piano
  • Andante (kävellen, käyden)
  • sidekaari
  • 3/4-tahtilaji

  CD-rom:

  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan kappaleessa esiintyviä rytmejä
  • Tahtilajipelissä lastataan 3/4-tahtilaivoja jo opituilla nuottiarvoilla kokonuottia lukuun ottamatta

  19 Ratsastushumppa

  • f, forte
  • Allegro (iloisesti, hilpeästi)
  • kohotahti
  • e-nuotti f-avaimella
  • f-nuotti f-avaimella

  Ratsastushumpasta on myös pidempi nelikätinen versio vihkon lopussa. Opettaja voi toki säestää tätäkin versiota käyttäen nelikätisen version sointuja. Koska kappaleessa esiintyy ensimmäisen kerran pieni f-sävel, voidaan tässä yhteydessä selittää, mistä f-avain on saanut nimensä. Myös kohotahti on syytä selittää, sillä sitä harjoitellaan CD-romin rytmisoittopelissä.

  CD-rom:

  • Muistipeli f-avaimella
  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan kohotahdin soittamista, sekä kappaleessa esiintyviä rytmejä.

  20 Kiipeillessä

  • Moderato (hillitysti, kohtalaisessa tempossa)

  CD-rom:

  • Siltapelissä sillan rakentaminen aloitetaan E-koskettimesta

  21 Peilikuvia

  • Allegretto (Iloisesti, hilpeästi, hieman hitaammin kuin Allegro)
  • d-nuotti f-avaimella
  • c-nuotti f-avaimella
  • kahdeksasosanuottipari ("kutsutaan myös ti-ti-nuoteiksi")

  CD-rom:

  • Muistipeli f-avaimella
  • Tahtilajipelissä lastataan 4/4-tahtilaivoja kahdeksasosapareilla, neljäsosilla, puolinuoteilla ja pisteellisillä puolinuoteilla
  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan ti-ti-taa -rytmin ja neljäsosien soittamista 2/4-tahtilajissa

  22 Loru

  • kertausmerkki
  • 1. ja 2. maali
  • a1-nuotti g-avaimella

  Tässä kappaleessa on ensimäistä kertaa kertausmerkit ja maalit. Kertausmerkkejä voi harjoitella jo ennen 1. ja 2. maalin opettelemista vaikkapa piirtämällä niitä jo aiemmin opittuihin kappaleisiin.

  CD-rom:

  • Muistipeli g-avaimella

  23 Kevät

  Tästä kappaleesta alkaa neljän kappaleen sarja. Vuodenaikoja voidaan soittaa joko erikseen tai ne voidaan esittää yhtenä laajempana kokonaisuutena. Ne eivät sisällä uusia oppiaineksia.

  CD-rom:

  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan tämän kappaleen sisältämiä rytmejä

  24 Kesä

  • Dolce (suloisesti)

  CD-rom:

  • Kuuntelupelissä harjoitellaan erottamaan pieni ja iso intervalli. Sekunteja verrataan kvartteihin ja suurempiin intervalleihin. Lisäksi mukana on vastakkaisiin suuntiin kulkevia terssejä.

  25 Syksy

  CD-rom:

  • Kuuntelupelissä harjoitellaan erottamaan toisistaan kolmen sävelen asteikko ja kolmisointu, jotka kulkevat samaan suuntaan

  26 Talvi

  CD-rom:

  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan kappaleen sisältämiä rytmejä

  27 Paimen

  • Cantabile (laulavasti)
  • Comodo (mukavasti, kiireettömästi)
  • e1-nuotti f-avaimella
  • h1-nuotti g-avaimella
  • c2-nuotti g-avaimella
  • d2-nuotti g-avaimella

  CD-rom:

  • Muistipeli g-avaimella

  28 Kirkossa

  • mf, mezzoforte
  • e2-nuotti g-avaimella

  Kappaleen harrasta tunnelmaa voi tavoitella kokeilemalla hiljaisempaa nyanssia kuin mf.

  CD-rom:

 • Muistipeli g-avaimella
 • 29 Susiäidin iltakävely

  • mp, mezzopiano
  • aksenttimerkki

  CD-rom:

  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan tämän kappaleen sisältämiä rytmejä.
  • Siltapelissä sillan rakentaminen aloitetaan A-koskettimesta.

  30 Aurinko nousee

  • pisteellinen neljäsosanuotti
  • yksittäinen kahdeksasosanuotti

  Tämä kappale voidaan soittaa myös mustilla koskettimilla alkaen des-sävelestä.

  CD-rom:

  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan kappaleen sisältämiä rytmejä
  • Tahtilajipelissä on kappaleessa esiintyviä nuottiarvoja (myös pisteellinen neljäsosanuotti)

  31 Naapurissa

  • Andantino (sirosti kävellen, käyden, vähän nopeammin kuin andante)
  • ylennysmerkki
  • fis-nuotti g-avaimella

  Tämä on ensimmäinen kappale, jossa on tilapäinen ylennysmerkki.

  CD-rom:

  • Muistipeli g-avaimella
  • Kuuntelupelissä harjoitellaan erottamaan melodioita, joiden rytmeissä on pieniä eroja, esim. titi-rytmi / taa-taa-rytmi tai neljäsosa / puolinuotti.

  32 Synkooppeja

  • diminuendo (kirjoitettuna)
  • crescendo (kirjoitettuna)
  • gis-nuotti f-avaimella

  Ti-taa-ti synkooppirytmi esitellään kappaleessa numero 35. Tässä synkooppi esiintyy laajemmassa merkityksessään.

  CD-rom:

  • Muistipeli f-avaimella

  33 Ylpeä hepo

 • Grazioso (suloisesti, viehkeästi)
 • alennusmerkki
 • as-nuotti f-avaimella
 • C tarkoittaen 4/4-tahtilajia
 • Tämä on ensimmäinen kappale, jossa esiintyy tilapäinen alennusmerkki.

  CD-rom:

  • Muistipeli f-avaimella

  34 Karhunpojan iltasatu

  • Lamentoso (valittaen, riutuen)
  • pieni h-nuotti g-avaimella
  • pieni a-nuotti g-avaimella

  CD-rom:

  • Muistipeli g-avaimella
  • Kuuntelupelissä harjoitellaan erottamaan ala- ja väliäänissä tapahtuvaa liikettä

  35 Pieni leipuripoika

  • Risoluto (päättäväisesti)

  Tämä kappale voidaan soittaa myös kevyemmin, lyhyillä kaarilla.

  CD-rom:

  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan ti-taa-ti -rytmin soittoa
  • Kuuntelupelissä harjoitellaan mm. erottamaan synkooppirytmi tasaisesta rytmistä

  36 Piilosilla

  • sf, sforzato (vahventaen, säveltä korostaen)
  • Giocoso (iloisesti, leikitellen)
  • puolitauko
  • kahdeksasosatauko

  CD-rom:

  • Rytmisoittopelissä soitetaan kahdeksasosanuotteja ja �taukoja 2/4-tahtilajissa
  • Tahtilajipelissä lastataan 4/4-tahtilaivoja mm. kahdeksasosa- ja puolitauoilla

  37 Kärpäsjahdissa

  • Sostenuto (pidättäen)
  • palautusmerkki
  • dis1-nuotti g-avaimella

  Tämä on ensimmäinen atonaalinen kappale. Etumerkintä voidaan oikeastaan jättää huomioimatta.

  CD-rom:

  • Muistipeli f-avaimella

  38 Hyppely sateessa

  CD-rom:

  • Kuuntelupelissä harjoitellaan erottamaan otteita jo soitetuista kappaleista. Laskevissa 5 sävelen melodioissa on erotettava pieniä eroja. Lisäksi mukana on moniäänisiä tekstuureja sekä 3 sävelen motiiveja, joissa on isoja tai pieniä intervalleja.

  39 Kulkurin taival

  • tenuto (pidättäen, viivyttäen)
  • ritardando
  • cis2-nuotti g-avaimella
  • f2-nuotti g-avaimella
  • a2-nuotti g-avaimella
  • etumerkintä

  Jos etumerkintä ei ole vielä kappaleesta 37 (Kärpäsjahdissa) tuttu, voidaan se selittää viimeistään tässä kappaleessa.

  CD-rom:

  • Muistipeli g-avaimella

  40 Kumisaappaiden kosto

  • Furioso (raivoisasti)
  • ff, fortissimo
  • simile (jatketaan soittamista samaan tapaan)
  • 4/8-tahtilaji
  • kuudestoistaosanuotti (tiritiri-nuotti)
  • kuudestoistaosatauko

  CD-rom:

  • Tahtilajipelissä lastataan tahtilaivoja mm. kuudestoistaosanuoteilla ja tauoilla
  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan kappaleessa esiintyviä rytmejä

  41 Iloinen kyykäärme

  • pieni g-nuotti g-avaimella
  • ais1-nuotti g-avaimella
  • b1-nuotti g-avaimella
  • des2-nuotti g-avaimella

  Kromaattinen kappale, jossa sitkeä legato on tärkeä.

  CD-rom:

  • Muistipeli g-avaimella

  42 Dmitrin aamupala

  • Maestoso (majesteettisesti, juhlallisesti)

  CD-rom:

  • Siltapelissä aloitetaan sillan rakentaminen G-koskettimesta

  43 Ihmettelijä

  CD-rom:

  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan kappaleessa esiintyviä rytmejä 3/4-tahtilajissa

  44 Kaksi laulajaa

  Pieni polyfoninen kappale.

  CD-rom: Ei pelejä.

  45 Riippusillalla

  • Semplice (yksinkertaisesti, koruttomasti)

  CD-rom:

  • Kuuntelupelissä pitää erottaa esimerkkejä, joissa on melodia ja säestys tai 2-äänistä polyfoniaa. Lisäksi mukana on titi-taa/taa-titi -rytmitehtäviä ja ritardandon kuuntelua.

  46 Karkelo

  • g2-nuotti g-avaimella
  • c3-nuotti g-avaimella

  CD-rom:

  • Muistipeli g-avaimella

  47 Perhonen kesäpäivänä

 • 6/8-tahtilaji
 • 6/8-tahtilajin soittamista harjoitellaan tässä ja seuraavassa kappaleessa.

  CD-rom:

  • Tahtilajipelissä lastataan 6/8-tahtilaivoja
  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan kappaleessa esiintyviä rytmejä

  48 Kysymys

  • es1-nuotti

  Jos edellistä kappaletta ei ole soitettu, kannattaa kuitenkin pelata sen pelit, jotta 6/8-tahtilaji tulee tutuksi.

  CD-rom:

  • Muistipeli g-avaimella

  49 Soutelemassa

  • a tempo

  CD-rom:

  • Kuuntelupelissä kuunnellaan monimutkaista 2-äänistä tekstuuria. Haastava vaikeustaso.

  50 Poppamiehen tanssi

  CD-rom:

  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan kappaleessa esiintyviä rytmejä

  51 Syksyinen päivä ja muunnelma

  Variaatiossa oikean käden säestyskuvio vahvistaa nelos- ja viitossormia.

  CD-rom: Ei pelejä.

  52 Runoilija

  CD-rom:

  • Kuuntelupelissä kuunnellaan vasemman käden melodioita oikean käden säestäessä, sekä muunnelmia rytmeistä joissa on 8-osanuotteja ja -taukoja.

  53 Kissa hiirijahdissa

  • pp, pianissimo

  Atonaalinen kappale. Nopeasti toistuvat fis-sävelet voidaan soittaa joko samalla sormella tai sormia vaihdellen.

  CD-rom:

  • Tahtilajipelissä täytetään 3/4-tahtilajilaivoja mm. 16-osanuoteilla ja -tauoilla.
  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan kappaleessa esiintyviä rytmejä.

  54 Syysaamuna

  CD-rom: Ei pelejä.

  55 Loitsu

  • Misterioso (salaperäisesti)
  • C-merkki pystyviivalla (alla breve, 2/2)
  • suuren oktaavialan E- ja C-sävelet
  • kontra-oktaavialan A- ja F-sävelet

  Tässä kappaleessa on erityisen haasteellista soittaa vasemman soinnut mahdollisimman hiljaa. Myös hitaassa tempossa täsmällisesti soittaminen vaatii harjoitusta.

  CD-rom:

  • Muistipeli f-avaimella
  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan kappaleessa esiintyviä rytmejä.

  56 Kissankello

  • f1-nuotti f-avaimella

  Kissankellon aloittaman kukkasarjan kolme kappaletta voi esittää erikseen tai sarjana.

  CD-rom: Ei pelejä.

  57 Voikukka

  • ossia

  Toiseksi viimeisen tahdin ossia voidaan soittaa, jos oppilaan käsi on pieni tai alkuperäinen vaihtoehto tuntuu muuten liian vaikealta.

  CD-rom:

  • Rytmisoittopelissä harjoitellaan soittamaan kappaleessa esiintyviä rytmejä

  58 Horsma

  CD-rom: Ei pelejä.

  59 Tulinen tanssi

  CD-rom: Ei pelejä.

  60 Pormestari Pyylevän piruetit

  CD-rom:

  • Kuuntelupelissä kuunnellaan tämän ja muutaman edeltävän kappaleen materiaalia.

  61 Rento sudenkorento

  CD-rom: Ei pelejä.

  62 Tiputanssi vai lattari?

  Viimeiset neljä kappaletta ovat nelikätisiä. Niitä voidaan soitattaa vapaasti muiden kappaleiden ohessa silloin kun opettaja parhaaksi katsoo. Kappaleet voidaan opettaa joko korvakuulolta tai nuoteista.

  Tiputanssi voidaan soittaa myös siten, että tasajakoiset kahdeksasosat muutetaan lattarihenkiseksi triolirytmiksi (duupa-duupa). Tällöin on ehkä syytä hiukan hidastaa tempoa.

  63 Ratsastushumppa

  Nelikätinen pidennetty versio kappaleesta numero 19. Viimeisen sivun 4. tahdin loppuun voi tehdä subito pianon ja crescendon loppua kohti.

  64 Valse triste

  Haikea valssi.

  65 Tango pour elle

  Säestyksen toisen tahdin viimeinen h-sävel kuuluu melodiaan, joka jatkuu oppilaan soitto-osuudessa. Voidaan soittaa myös siten, että oppilas soittaa kohotahdin h-sävelen itse. Säestysosuuden neljäsosanuotit soitetaan muuten pääsääntöisesti lyhyinä.

  (Sivua muokkasi viimeksi junio_kimanen 2003-02-25 15:30:23)