Musikatti
 
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Pianokoulu Musikatti: Pedagogiikan traditiot ja uusi teknologia

Pieni Pianolehti 2001

Junio Kimanen
Antti Kaihola


Pianokoulu Musikatti on pianonsoiton opiskeluun tarkoitettu uudenlainen paketti, joka käsittää alkeisohjelmistovihkon ja cd-rom-levyn. Vihkossa on 65 alkeiskappaletta, ja cd-rom sisältää niihin liittyviä musiikkipelejä sekä kappaleiden esityksiä videoina. Musikatti on suunnattu 5-11-vuotiaille lapsille ja se julkaistaan maalis-huhtikuussa 2002.

Musikatin lähtökohtana on ollut kolme tärkeää perusajatusta:

  • uuden teknologian harkittu käyttö pianopedagogiikan tukena
  • korkeatasoisen uuden pianonsoiton alkeisohjelmiston tarjoaminen
  • pianopedagogiikan perinteiden kunnioittaminen

Musikatin tuotantoryhmässä on kirjoittajien lisäksi ollut joukko eri alojen osaajia. Lauri Kilpiö on säveltänyt alkeisohjelmistoa. Hän paitsi valmistuu Sibelius-Akatemiasta säveltäjäksi on käynyt läpi myös konserttipianistin koulutuksen. Katarina Nummi Espoon musiikkiopistosta on toiminut pedagogisena asiantuntijana. Kuvitus on Suvi Leukumaavaaran käsialaa, ja Heli Roiha on vastannut graafisesta suunnittelusta. Animaatiot on tehnyt Tommi Anttila ja cd-romin äänimaailman Jouni Kenttämies.

Pedagoginen idea - uutta ja vanhaa

Pedagogisilta lähtökohdiltaan Pianokoulu Musikatti ei poikkea perinteisestä opettaja-oppilas -asetelmasta, sillä täytyyhän vakavasti otettavaa pianonsoiton opiskelua harrastaa aina hyvän opettajan johdolla. Tietokone ei korvaa opettajan asiantuntemusta ja ohjausta pianonsoiton opetuksessa, mutta se voi tarjota uusia apukeinoja oppimisen tehostamiseksi. Uskomme, että perinteisen piano-opetuksen täydentäminen multimedialla on hyödyllistä ja lapsen musiikkikokemuksia rikastavaa.

Pianotunnit ovat lyhyitä eikä aina ole tarpeeksi aikaa musiikinteorian ja korvan harjoittamiselle. Ideamme on antaa oppilaalle mahdollisuus kehittää taitojaan myös itse kotona leikin ja pelien avulla. Näin opettajalle jää enemmän aikaa opettaa soittimen hallintaa ja musiikin sisältöä.

Olemme käyttäneet teknologiaa harkiten unohtamatta pedagogiikan perinteitä. Emme ole toteuttaneet suin päin jokaista teknologisesti näppärää ideaa, vaan kaikki ratkaisut on pohdittu ja perusteltu nimenomaan oppimisen kannalta.

Musikatti-vihko tarjoaa uutta alkeisohjelmistoa

Ohjelmistovihkon kappaleet alkavat aivan alkeista, ja ne ovat vihkossa teknisesti ja teoreettisesti asteittain vaikeutuvassa järjestyksessä. Näin vihkoa on mahdollista käyttää sekä pikkuoppilaan varsinaisena pianokouluna että lisämateriaalina sopivan tasoisia kappaleita poimien.

Säveltasoja ja rytmejä opetellaan kappaleiden edetessä pikku hiljaa, ja kunkin kappaleen uusia asioita voi harjoitella cd-romin vastaavissa osioissa. Vihkossa itsessään ei ole teoriasivuja tai -tehtäviä. Jokaiseen kappaleeseen liittyy aiheeseen sopiva eloisa värikuva, ja kuvat edustavat samaa vetoavaa maailmaa kuin cd-romin kuvitus. Myös nuottien selkeyteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Cd-rom eli "romppu" on kärsivällinen apuopettaja

Ohjelmistovihkoon liittyy kiinteästi romppu, jonka kanssa lapsi voi harjoitella soittotunnilla oppimaansa musiikinteoriaa ja pianonsoiton perusasioita. Myös ohjelmistovihkon nuotit löytyvät tietokoneelta, ja niitä voi seurata ruudulta kuunnellen samalla aitoa äänitettyä esitystä.

Tietokoneella voi katsella videoita, joissa pienet pianistit esittävät kappaleita. Olemme saaneet mukaan usean eri pedagogin lahjakkaita oppilaita yli koulukuntarajojen.

Pianokoulu Musikatin keskeisin osa ovat musiikkipelit. Monet pedagogit ovat käyttäneet jo kauan perinteisiä kynällä ja paperilla tai pelikorteilla pelattavia harjoituksia. Nyt olemme kehittäneet niiden pohjalta lapsille pedagogisia tietokonepelejä.

Pelit auttavat harjaannuttamaan ja kehittämään taitoja

  • koskettimiston topografian ymmärtämisessä
  • äänen korkeuden käsitteen ymmärtämisessä
  • yksittäisten nuottien lukemisessa
  • melodioiden ja rytmien lukemisessa
  • intervallien, melodioiden ja rytmien tunnistamisessa korvakuulolta
  • tahtilajien ymmärtämisessä

Pelien aiheet etenevät samaa tahtia vihkon kappaleiden oppiaineksen kanssa. Tietokoneelta on helppo löytää ne osiot, jotka liittyvät harjoiteltavaan kappaleeseen. Jos esimerkiksi kappaleessa on oppilaalle uusia nuotteja, opettaja voi antaa kotitehtäväksi harjoitella niiden tunnistamista muistipelin avulla. Jokaista kappaletta vastaa peleissä oma vaikeustasonsa, jossa harjoitellaan erityisesti sen kappaleen uusia asioita.

Esimerkkinä vihkon ja rompun sisältöjen yhteydestä on esimerkiksi kappale, jossa esiintyvät ensimmäistä kertaa kahdeksasosanuotti ja yksiviivainen F. Monivalintapelissä opitaan erottamaan neljäsosa- ja kahdeksasosarytmejä: tietokone soittaa rytmin, ja pelaajan on tunnistettava se ruudulla näkyvien kirjoitettujen rytmien joukosta. Muistipelissä on kahdet kortit kuvapuoli alaspäin: toisiin sävelet on kirjoitettu kirjaimilla C, D, E ja F, ja toisiin nuotteina. Toisiaan vastaavat parit pitää löytää kurkistamalla kortteja pareittain. Nuotinlukupelissä taas voi harjoitella ruudulla näytetyn rytmin naputtamista tietokoneen näppäimistöllä.

Tietokone muistaa Musikatin käyttäjien saavutukset. Pelaaja voi tallettaa koneeseen nimensä ja valita itselleen hahmon kahdeksan piirroksen joukosta. Suoritetuista Musikatin pelien osioista ja vaikeustasoista pidetään kirjaa. Koneessa voi olla usean pelaajan tiedot, ja pelaajan on helppo seurata etenemistään. Näin kunkin pelaajan saamat haasteet seuraavat hänen taitojensa kehittymistä.

Rompun maailma on värikäs, ja peleissä ohjataan sympaattisia eläinhahmoja, jotka antavat myös palautetta äänin ja animaatioin. Multimedian käyttö on tehty mahdolliseksi myös pienille vielä lukutaidottomille lapsille. Käytämme yksinkertaisia symboleja ja opastavaa puhetta.

(Sivua muokkasi viimeksi antti_kaihola 2003-02-16 15:22:33)